Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3371


  Cần 50 nhn cng thu hoạch Strawberry ở Perth (Ty c)



  Date 11/09/19

  Location Khu vực: Perth City, WA, 6000



  Cng việc: Thu hoạch v đng gi Strawberry - lm việc khoảng 30h/tuần.

  Mức lương: Training: 2 tuần đầu tin: $16 /hour (gross wages).Sau 2 tuần training nếu lm việc tốt, mức lương $21,60 /hour (gross wages) ,Tiền thu chổ ở từ $80 - $100 /week (bao điện nước).

  tel:+61424402598

  Author raovati

  Views 49


  AD #3389





  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad