Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3355


  Nh c phng Single cho share lại khu Croydon.  Date 09/09/19

  Location Khu vực: Croydon, NSW  Nha cch ga 4 pht đi bộ. Dưới 30 pht ln CBD. Nằm giữa khu Burwood v Ashfield nn đi train 2 pht v đi bộ tầm 15 pht. Nh ở nơi an ton, thuận tiện đi lại.Ưu tin nữ.

  tel:0435054801

  Author raovati

  Views 209


  AD #3373

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad