Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3354


  Takeaway khu cng nghiệp đẹp, khu sầm uất ở Moorabbin, thiết bị mới.  Date 09/09/19

  Location Khu vực: Moorabbin, Vic  20 năm lease ; Cửa hng rộng ri, 38 chỗ ngồi.
  Hiện giờ bn sandwich, chips, c ph
  Khch Aussie, nếu bn bnh m sẽ rất busy
  Chỉ mở 5 ngy đến 2 giờ chiều! thch hợp GIA ĐNH hay lifestyle
  Thch hợp 2 vợ chồng
  Bargain: $57,000

  tel:0468365144

  Author raovati

  Views 42


  AD #3372

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad