Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3353


  Shop Nail ở gần Camberwell/Boxhill đang cần thợ tay chn nước.  Date 09/09/19

  Location Khu vực: Camberwell, Vic (Boroondara Area)  Shop cần thợ c kinh nghiệm t nhất 5 thng lm chn tay nướ. Shop gần train station đi bộ 1 pht v cch City 15 pht. Trả lương cao cho thợ c kinh nghiệm. Chỗ lm thoải mi c bonus cho ngy chủ nhật.

  tel:0417070967

  Author raovati

  Views 58


  AD #3371

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad