Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3312


  Cng ty giao hng cần tuyển 1 nam warehouse assistant  Date 07/09/19

  Location Khu vực: Brisbane City, Qld  Thời gian :thứ 3 hng tuần, li xe số tay, biết tiếng Anh giao tiếp.

  Cần tm người sing năng , nhanh nhẹn chăm chỉ

  tel: 04 66 300 555

  Author raovati

  Views 323


  AD #3330

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad