Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3257


  Nh hng Việt Nam tại Hamilton cần tuyển barista  Date 04/09/19

  Location Khu vực: Hamilton, Qld  Ưu tin kinh nghiệm, chăm chỉ, nhanh nhẹn v trung thực.

  Cần tm người sing năng , nhanh nhẹn chăm chỉ

  tel:0402255392

  Author raovati

  Views 237


  AD #3275

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad