Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 3064


  Nh c vị tr thuận tiện cn dư phng cho share tại khu St Albans  Date 20/08/19

  Location Khu vực: St Albans, Vic  Nh c vị tr thuận tiện cn dư phng cho share tại khu St Albans

  Mất 7 pht đi bộ ra St Albans station v 3 pht đi bộ ra chợ St Albans v Woolworth.

  Phng c sẵn giường tủ bn, c thể xi chung bếp v my giặt với mnh. Ưu tin cho bạn nữ ở đơn

  tel:0413358877

  Author raovati

  Views 40


  AD #3082

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad