Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 3062


  Bungalow thong mt c lối đi ring vng Thomastown cho thu  Date 20/08/19

  Location Khu vực: Thomastown, Vic  Bungalow thong mt c lối đi ring vng Thomastown cho thu

  Đi 5 pht ra xe bus, 5 pht li xe to epping plaza.

  Trong phng c my điều ha ( nng v lạnh), tủ lạnh, giường, kitchen v bathroom, c chỗ parking.

  Gi cho thu $900/thng/couple ( Bao gồm tất cả bills, washing and dry clothes).

  tel:0403429692

  Author raovati

  Views 55


  AD #3080

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad