Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 3058


  Tuyển gấp thợ nails, trả lương cao vng Camberwell/Canterbury  Date 20/08/19

  Location Khu vực: Camberwell, Vic (Boroondara Area)  Tuyển gấp thợ nails, trả lương cao vng Camberwell/Canterbury

  Số lượng cần: 1 thợ chn tay nước, 1 thợ SNS

  Mức lương: $16-$22


  Yu cầu: chn tay nước, shellac, SNS (phải lm dc Thu Bay and CN) Chỗ lm thn thiện, thoải mi. di bot 2 phut toi train station
  tel:0417070967

  Author raovati

  Views 42


  AD #3076

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad