Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 2804


  Nhà có pḥngcho share giá $175 free wifi ở Footscray  Date 29/07/19

  Location Khu vực: Footscray, Vic  Nhà có pḥngcho share giá $175 free wifi ở Footscray

  Không chung chủ 3 phut station; 7 phut market; Coles; Kmart,banks; medical clinic, bus stops

  Thích hợp du học sinh người có việc làm thuê

  Ưu tiên người ở gọn gàng sạch sẽ

  tel:0404829999

  Author raovati

  Views 213


  AD #2822

  Đăng tin miễn phí
  http://www.raovatuc.com/newad