Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2769


  Cần tuyển phụ handyman c 1 năm kinh nghiệm lm việc vng Clayton  Date 23/05/19

  Location Khu vực: Clayton, Vic  Cần tuyển phụ Handyman, yu cầu đ c kinh nghiệm handyman tối thiểu 1 năm.

  C phương tiện đi lại, c sức khỏe, lm việc trn tinh thần hợp tc, thn thiện, vui vẻ.

  Vui lng lin hệ a Hng 0411200848 để biết thm thng tin.

  tel:0411200848

  Author kim90

  Views 183


  AD #2786

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad