Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2704


  Cần thợ nail  Date 05/03/19

  Location 4825  Shop nail vng xa cần gấp thợ bột. Cng việc khng qu bận, lương cao, bao chỗ ở, việc lm ổn định, sẽ dạy thm nghề nếu yếu. Rất thch hợp cho người c hon cảnh neo đơn, kh khăn nhưng chịu kh. LH: 0432690846

  Author Chi mai

  Views 214


  AD #2715

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad