PDA

View Full Version : Shop Nails ở Unley cần tuyển thợ tay chân nước full time /part timekim90
10/11/18, 09:18 AM
Shop Nails ở Unley cần tuyển thợ tay chân nước full time /part time.

Nếu chưa biết ǵ sẽ được training
Có bonus tối thứ năm
Shop mới thân thiện, thoải mái, chị chủ dễ thương .
Việc làm ổn định lâu dài

tel:0413 692 724