PDA

View Full Version : Shop Nail vng Clarkson cần tuyển thợ chn tay nước v thợ bộtkim90
16/01/19, 08:59 AM
Shop Nail vng Clarkson cần tuyển thợ chn tay nước v thợ bột

Thời gian :Full time or Part time( Thursday, Friday, Saturday and Sunday).
Ưu tin cc bạn c kinh nghiệm , biết 1 cht tiếng anh
Lương : trả theo tay nghề

tel:0421 723 510