PDA

View Full Version : Shop nails vng Claremont cần tm thợ pedicure/SNS trả lương caokim90
08/01/19, 01:08 PM
Shop nails vng Claremont cần tm thợ pedicure/SNS trả lương cao

Thời gian : full time/ part time

Trả lương cao cho thợ c tay nghề, tm thợ lm ổn định lu di

Yu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ c trch nhiệm với cng việc

tel:0431114460