PDA

View Full Version : Shop nail ở Baldivis tuyển thợ bột có kinh nghiệm thợ chân tay nướckim90
02/01/19, 11:40 AM
Shop nail ở Baldivis tuyển thợ bột có kinh nghiệm, thợ Chân tay nước biết làm SNS.

Shop cách Cockburn Gateway 15 phút lái xe Lương từ $160 đến $200 /ngày

Yêu cầu : nhanh nhẹn,chăm chỉ có trách nhiệm vói công việc

Môi trường làm việc vui vẻ ḥa đồng thân thiện

tel:0432571137.