PDA

View Full Version : Cho share phng single c đầy đủ đồ dng c lối đi ring vng Adelaidekim90
14/12/18, 09:31 AM
Cho share phng single c đầy đủ đồ dng c lối đi ring vng Adelaide

Mỗi phng đều c my lạnh .Bus stop trước. Nh đi City chi 20 phút gần trường Regancy TAFE gần Thuận phát Suppermarket trn Days Road Rat thuận tin cho ban học Uni Sa hoặc Adelaide Uni co thể dọn v 20-1-2019

tel:0413 070 256